Sivut

perjantai 26. elokuuta 2016

Koulurauhan julistus saattaa oppilaat rauhalliselle koulutielleKuopion kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Tänään julistettiin koulurauha Kuopion kouluihin. Torilla pidetty, hyvähenkinen tilaisuus muistuttaa meitä siitä, kuinka tärkeää on, että kaikki koululaiset saavat käydä koulua ja opiskella rauhassa, tarvitsematta pelätä kiusaamista. Asia on täysin yksiselitteinen. Kuopion kouluissa ei kiusata. Piste.

Koulurauhan julistuksen lisäksi tilaisuudessa luettiin kiitos kaveruudelle –vala, jonka torille kokoontuneet koululaiset toistivat. Valalla koululaiset lupaavat muun muassa olla toisilleen hyviä ja myönteisiä kavereita, sekä sanoa kiusaamista kohdatessaan rohkeasti EI.

Myös me aikuiset tarvitsemme muistutuksen koulurauhan tärkeydestä. Viime kädessä vastuu siitä, mitä kouluissamme tapahtuu ja miten koululaiset pärjäävät koulun ulkopuolella on meillä aikuisilla. Toimimmepa sitten opettajina, päätöksentekijöinä, kasvatuksen ammattilaisina tai isinä ja äiteinä, meidän on opetettava tulevien sukupolvien edustajat kunnioittamaan toisiaan ja olemaan kiusaamatta.

Ehkä viime vuosina Suomessa on herätty kiinnostumaan enemmän siitä, miten koulujen maailmassa voidaan ja millaista arkea maamme koululaiset elävät. Valtakunnallinen koulurauha tälle lukuvuodelle luettiin Seinäjoella tiistaina. Tahdoimme muistuttaa koulurauhasta myös paikallisessa tapahtumassa Kuopion torilla.

Sillä koulurauha ei saa jäädä pelkästään muodolliseksi julistukseksi. Koulurauhan on oltava totta joka päivä ja jokaisen koululaisen koulutaipaleella. Tässä me aikuiset olemme avainasemassa. Meidän tehtävämme on pitää huolta kiusaamisen ennaltaehkäisystä ja siitä, että kiusaamiseen puututaan jämäkästi ja päättäväisesti.

Olemme saaneet mukaan kiusaamisen vastaiseen kampanjaan paljon innostuneita kumppaneita, kuten kuopiolaisia urheiluseuroja. Kaikki kiusaamisen vastaiseen työhön osallistuvat vapaaehtoiset ansaitsevat kiitoksen. Koulurauhan julistukseen saapuvien koululaisten reittiä oli valvomassa vapaaehtoisia suojatiesuojelijoita. Siivet selässään nämä suojelijat auttavat koululaisia pääsemään turvallisesti tien yli.

Samalla he toimivat meille kaikille autoilijoille muistutuksena maltista liikenteessä ja suojatien kunnioittamisesta. Suojatie voi olla koululaiselle joko koulumatkan turvallisin tai vaarallisin paikka. Me aikuiset teemme päätöksen, kumpi. Niin kiire ei voi olla kellään, että asettaisi toiset ihmiset vakavaan vaaraan.

Koulurauha on nyt kuopiolaisiin kouluihin julistettu ja kiitos kaveruudelle –vala vannottu. Koululaisilla on nyt tilaisuus näyttää, että he ovat fiksuja ja pitävät kiusaamattomuudesta kiinni. Tuetaan me aikuiset heitä kaikin tavoin. Ollaan ihmisiksi.

Petteri Paronen

8 kommenttia:

 1. Thanks for this blog, I really enjoyed reading your post.
  온라인카지노

  VastaaPoista
 2. Nice informative content to read. Thanks to the author for sharing this good post. Keep sharing more god blogs. Rockingham Reckless Driving

  VastaaPoista
 3. Hi,
  I loved reading your blog, it was quite informative and interesting altogetherDivorcio Rápido en el Estado de Nueva York

  VastaaPoista
 4. Julistus luo oppilaille rauhallisen startin koulutielle, edistäen vuorovaikutusta ja kunnioitusta, edistäen avain oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen, ja vahvistaa sitoutumista siihen. Nueva York de Divorcio en Período de Espera

  VastaaPoista
 5. One of the primary roles of a Sussex traffic lawyer is to assess the specifics of each case and develop a personalized legal strategy tailored to the client's unique circumstances. This may involve negotiating with prosecutors to reduce charges, challenging the evidence presented by law enforcement, or advocating for alternative sentencing options, such as defensive driving courses or community service, to mitigate the consequences of a traffic violation. Sussex traffic lawyer

  VastaaPoista
 6. TOPI -tiimi iskussa jälleen!

  TOPI -tiimi jatkaa vahvaa suoritustaan, osoittaen sitoutumista ja taitoa.
  He ovat osoittaneet jälleen kerran, että yhteistyö ja päättäväisyys tuottavat tuloksia.
  Innovaatio ja tehokkuus ovat avainasemassa heidän menestyksessään.
  TOPI -tiimi on esimerkki siitä, miten yhteinen päämäärä ja tiimityö voivat saavuttaa suuria asioita.
  arbitration for contract disputes
  VastaaPoista
 7. EchoMail's new look is a modern and visually appealing platform, enhancing user experience and navigation. Initial user feedback has been positive, with many praising the cleaner interface and improved functionality. The new look effectively reflects EchoMail's commitment to staying relevant in a rapidly evolving digital landscape, with some adjustments needed based on user suggestions. The overall impression is one of progress and innovation. uncontested divorce in virginia with child
  Lawyers possess the specialized knowledge and expertise to navigate the intricate legal system on your behalf. They will thoroughly investigate your case, build a strong defense, and tirelessly advocate for the best possible outcome. With a lawyer's guidance, you can rest assured that your rights are being safeguarded and your interests are being fiercely represented.

  VastaaPoista
 8. The "Declaration of School Peace" fosters a peaceful and secure learning environment by putting pupils on a road toward a peaceful education. Students are encouraged to respect, cooperate, and understand one another through this project, which creates a pleasant environment that improves social and intellectual development. An admirable endeavor to foster a helpful school community.General law encompasses rules and regulations established by governments to maintain order, protect rights, and ensure justice. It includes civil, criminal, and administrative law, governing areas like contracts, property, and personal conduct. Law serves to resolve disputes, penalize unlawful actions, and provide a framework for societal functioning, ensuring fairness and security within the community.
  virginia dui attorney

  VastaaPoista