Sivut

keskiviikko 9. toukokuuta 2018

Lyhennelmä kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen Snellmanin päivän puheesta

Kuva Risto Vuori
Vietämme tänä vuonna poikkeuksellisesti Snellmanin päivän juhlaa vähän etuajassa. Tilaisuus osuu kuitenkin sopivasti liputuspäiväksi Eurooppa-päiväksi. Vaikka Snellmania pidetäänkin suomalaisuuden rakentamisen kulmakivenä, on hyvä muistaa hänen ammentaneen ajattelunsa Euroopan tapahtumista ja aatteista.

Snellman kierteli Eurooppaa kuten interreilaajat tekevät nykyisin. 1841 hän teki kiertomatkan Müncheniin, Wieniin, Prahaan, Dresdeniin, Leipzigiin ja Berliiniin. Ilmeisesti kyseiset paikat eivät tuolloinkaan olleet Kuopion veroisia, sillä 1843 Snellman päätti muuttaa Kuopioon. Täällä hän sovelsi Suomen oloihin tshekkien, irlantilaisten ja unkarilaisten kansallisuusaatteiden herättämiä keskusteluja, lisäten niihin Savon olosuhteista saamiaan vaikutteita ja inspiraatiota.

Nyt yli 170 vuotta myöhemmin Euroopan unionin komissio suunnittelee ilmaisia interrail-lippuja eurooppalaisille 18-vuotiaille, jotta heillä olisi mahdollisuus nähdä kotimaanosaansa. Snellman olisi ylpeä.

Vaikka Kuopiossakin asuneen, tunnustetun suomalaisen suurmiehen, Johan Vilhelm Snellmanin syntymästä on kulunut jo yli kaksisataa vuotta, hänen ajattelunsa ja yhteiskuntafilosofiansa tuntuu palaavan aina uudestaan ajankohtaiseksi – ja aivan tavanomaisessa, arkipäiväisessä päätöksenteossa.
Snellman oli kansakunnan rakentaja, joka katsoi että riittävällä urheudella, yhtenäisyydellä ja sivistyksellä kansamme voi ottaa kohtalonsa omiin käsiinsä ja päättää tulevaisuudestaan itsenäisesti.

Yhteiskunnan roolissa Snellman painotti kahta asiaa: Oli panostettava sivistykseen ja elinkeinoelämän kehitykseen. Nämä kaksi tekijää Snellman nosti ylitse muiden ratkaiseviksi seikoiksi kansakunnan kohtalon kannalta.

Kuopion kaupungin näkökulmasta elämme juuri nyt snellmanilaisella vedenjakajalla: Jos sote- ja maakunta-uudistus toteutetaan suunnitelmien mukaan ja sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy kunnilta maakuntien vastuulle, pelkistyy kuntaorganisaatio ”snellmanilaiseksi”. Tehtävissä korostuvat erityisesti sivistys ja elinvoima – juuri samat asiat, jotka Snellmankin määritteli ratkaisevan tärkeiksi! Suomalainen kuntakenttä on siis astumassa uuteen aikaan, suorastaan historiallisella harppauksella.

Olemme varautumassa tähän mm. muokkaamalla Kuopion kaupungin organisaatiota sellaiseen muotoon, että olemme mahdollisimman valmiita uuteen tehtäväkenttään, kun maakuntauudistus tulee voimaan.

Tulevaisuuteen meitä ohjaa uusi strategia. Kuopion visio 2030 on Hyvän elämän pääkaupunki – terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta. Toimintatapamme on lupa tehdä toisin, avoimesti, innostavasti, yhdessä, asukasta varten.

Hienointa strategiassa on mielestäni se, että se on tehty kuuntelemalla herkällä korvalla kuopiolaisten asukkaiden ja yritysten mielipiteitä ja näkemyksiä. Siksi toivonkin, ettei strategiamme jää vain Kuopion kaupunkiorganisaatiota ohjaavaksi, vaan että kaikki kuopiolaiset voivat kokea sen  omakseen.

Meillä jokaisella on oma mielikuvamme siitä, mitä on hyvä elämä. Kun kysymme itseltämme ”Millaista elämää tahdon elää”, yhdelle voi mieleen tulla harrastukset ja mahdollisuus toteuttaa itseään, toiselle perheen ja ystävien kesken vietetty yhteinen aika ja kolmannelle mielenkiintoiset työtehtävät ja mahdollisuus päästä omalla urallaan eteenpäin.

Vaikka jokainen painottaa itselleen sopivaa, hyvää elämää eri tavalla ja jokainen teemme omat valintamme, tietyt asiat ovat yhteisiä meidän kaikkien hyvän elämän ajatuksille. Joidenkin perusedellytysten on täytyttävä, jotta voimme tavoitella niitä ihanteita ja päämääriä, joita elämälle yleensä asetamme.

Hyvän elämän pääkaupunkina korostamme terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta kaikessa toiminnassa. Mahdollisuus liikkua on ehdottomasti yksi edellytys, joka kuuluu hyvään elämään. Ja ruumiin harjoituksen rinnalla on muistettava hengen ravinto, eli mahdollisuus nauttia kulttuurista ja tapahtumista. Tapahtumatarjonta Kuopiossa onkin monipuolista ja ympärivuotista.

Kulttuurielämä kaupungissamme on vireää ja kehitämme elinvoimaista kaupunkikeskustaa ja monimuotoista kaupunkikulttuuria sallimalla ja rohkaisemalla uusien ilmiöiden ja tapahtumien luomista. Sitä tarkoittaa johtoajatuksemme ”lupa tehdä toisin”.

Hyvinvointi, paras kasvuympäristö lapsille, luonnonläheisyys, yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys ovat meille tärkeitä. Nämä pehmeät arvot tukevat kovia tavoitteita. Olemme valinneet tieksemme kestävän kasvun, mikä tarkoittaa uusia työpaikkoja, uusia asuntoja, uusia asukkaita, uusia palveluita.

Kuopion strategia vuoteen 2030 velvoittaa kaupungin päättäjät ja henkilöstön huolehtimaan siitä, että Kuopiossa on hyvä yrittää. Yritysten toimintaympäristö on kunnossa, yritysten palvelut ovat kattavat ja sujuvat. Erityisen tärkeää on, että työssäkäyntialueellamme on osaavaa työvoimaa. Kuopion tulevaisuuden kasvu ja menestys perustuu osaamiselle. Snellmanilainen perintö kantaa ja siinä ovat äärettömän tärkeässä roolissa alueemme oppilaitokset. Meillä on syytä olla ylpeitä tänne keskittyneestä osaamisesta. Esimerkiksi Kuopion terveys-, ympäristö- ja hyvinvointiosaaminen on kansainvälisesti tunnustettua.

Snellman oli oman aikansa radikaali, joka ajoi tavoitteita, jotka näyttäytyivät hänen omille aikalaisilleen lähes mahdottomilta. Sittemmin monet tavoitteet on saavutettu ja niistä on tullut arkipäivää. Hoitakaamme omia arkipäivän askareitamme, olivatpa ne opiskelua, työtä tai yrittämistä, samalla innokkuudella, luovuudella ja periksi antamattomuudella, kuin Snellman aikanaan.

Puhe on pidetty 9.5. Snellmanin päivän juhlassa. Snellmanin päivää vietetään 12.5.

torstai 1. helmikuuta 2018

Yhdessä kohti hyvän elämän pääkaupunkia

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
aloitti kautensa keskustelemalla
kuopiolaisten kanssa Kohtaamossa.
Olen aloittanut tänään 1.2. Kuopion kaupunginjohtajana. Tartun tehtävääni innostuneesti, luottavaisesti ja vastuuta tuntien. Pääsen aloittamaan tilanteessa, jossa vuosien ja vuosikymmenten työn jälkeen Kuopion mahdollisuudet avautuvat edessämme parempina kuin ehkä koskaan historiansa aikana.

Kuopion strategia vuoteen 2030 antaa suuntaviivat kaupungin kehittämiseen. Kuopiolainen toimintatapa on lupa tehdä toisin. Toimimme avoimesti, innostavasti, yhdessä ja asukasta varten.  Vaaleilla valitut päättäjämme ja kaupungin henkilökunta ovat vahvasti sitoutuneet visioomme ”Hyvän elämän pääkaupunki - terveyttä, hyvinvointia ja arjen rikkautta”. Hyvä yhteishenki ja poliittinen kulttuuri ovat vankka pohja tulevaisuutta rakennettaessa. Hienointa strategiassa on mielestäni kuitenkin se, että se on tehty yhdessä kuopiolaisten kanssa.

Kuopion uusi strategia on muotoiltu aikaan sopivaksi. Kaupungin toiminta on mahdollistavaa, mutta ei asukkaan puolesta tekevää. Tämä näkyy myös kaupungin toiminta-ajatuksessa ”Kuopio kumppaneineen mahdollistaa kestävän kasvun ja hyvän elämän”.

Kuopio on valtakunnallinen kasvuveturi, jossa kaupunkikeskus ja laajat maaseutumaiset alueet kehittyvät omine vahvuuksineen. Kestävän kasvun lähtökohtana on vahva työpaikkakasvu. Strategiamme velvoittaa kaupungin päättäjät ja henkilöstön huolehtimaan siitä, että Kuopiossa on hyvä elää ja yrittää. Yritysten toimintaympäristö on kunnossa, niiden palvelut kattavat ja sujuvat.

Erityisen tärkeää on, että työssäkäyntialueellamme on osaavaa työvoimaa. Voimme syystä olla ylpeitä kansainvälisesti tunnustetusta Kuopion terveys-, ympäristö- ja hyvinvointiosaamisesta. Huippuosaajina toimivat Itä-Suomen yliopisto, Savonia ammattikorkeakoulu ja tutkimuslaitokset sekä alueen yritykset.

Uudesta, älykkäästä Savilahden kaupunginosasta on rakentumassa kansainvälisesti kiinnostava ja haluttu asuin-, opiskelu ja työssäkäyntialue. Savilahden laaja ja monipuolinen osaamiskeskittymä tuottaa innovaatioita ja jalostaa niistä uusia sovelluksia ja uutta liiketoimintaa alueelle.

Hyvän elämän pääkaupunki korostaa terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta kaikessa toiminnassa. Omasta kunnosta huolehtimisen rinnalla on hyvä muistaa hengenravinto eli mahdollisuus nauttia kulttuurista ja tapahtumista. Kulttuurielämä kaupungissamme on monipuolista. Kehitämme edelleen elinvoimaista kaupunkikeskustaa ja monimuotoista kaupunkikulttuuria sallimalla ja rohkaisemalla uusien ilmiöiden ja tapahtumien luomista.


Jarmo Pirhonen
Kuopion kaupunginjohtaja

Lisätietoa Kuopion kaupungin strategiasta: https://www.kuopio.fi/fi/strategia

torstai 19. lokakuuta 2017

Suomi100 vie kuopiolaisen lasitaiteen Shanghain kattojen ylle
Kuopio on kansainvälinen kaupunki. Kansainvälisen yhteistyön suunnista olemme panostaneet viime vuosina erityisesti ystävyyskaupunkiimme Shanghai Pudongiin. Shanghai on yksiselitteisesti maailman suurimpien kaupunkien joukossa ja merkittävä kansainvälinen keskus. Pudong on Shanghain talouskeskus, jossa sijaitsevat Shanghain pörssi ja kansainvälinen lentokenttä, sekä kaupungin tunnetuimmat pilvenpiirtäjät.

Suomi100 on suuri juhlavuosi myös Kuopiolle ja se näkyy Kiinassa saakka. Viime viikolla Shanghai World Financial Centerissä avattu kuopiolaistaiteilija Ritva-Liisa Pohjalaisen lasitaideteosten näyttely antaa näkymiä suomalaisuuteen ja suomalaisen naisen tarinaan Suomen itsenäisyyden sadannen juhlavuoden kunniaksi.

Samalla esittelemme kiinalaisille näyttelyvieraille Kuopiota matkailullisena Järvi-Suomen pääkaupunkina. Kerromme Kuopion tarinaa ja esittelemme siihen kuuluvaa, kaupunkiin keskittynyttä vahvaa hyvinvointi- ja terveysosaamista, sekä matkailumahdollisuuksia Kuopiossa ja sen lähialueilla. Tavoitteenamme on saada kiinalaiset valitsemaan Järvi-Suomi tulevaksi matkakohteekseen. Matkailu Kiinasta Suomeen ja Eurooppaan lisääntyy kiihtyvällä tahdilla. Kuopio on hyvissä ajoin ottamassa osuuttaan matkailijoiden virrasta. 

Tiedätkö, missä tornissa Kuopiota esitellään?
Kiinassa on valtavat markkinat turvallisille ja luotettaville elintarvikkeille ja etenkin maitotuotteet nousevat usein esiin kiinnostavana osa-alueena. Myös turvalliset lastenruoat ovat Kiinassa suuressa roolissa. Kuopio on maidontuotannon ykkösalue Suomessa sekä lisäksi erittäin merkittävä ravitsemustieteen ja ruokaturvallisuuden tutkija ja kouluttaja. Delegaatiomme mukana Shanghaissa vieraili merkittävä joukko paikallisten yritysten ja liike-elämän edustajia kartoittamassa markkinoita ja yhteistyön mahdollisuuksia.

Pilvenpiirtäjän ikkunat on teipattu niin,
että niistä näkyy kuopiolaista järvimaisemaa.
Kuopiolaisille ehkä näkyvintä yhteistyötä on tehty koulutuksen alueella. Monet ovat varmasti panneet merkille kuopiolaisissa kouluissa usein vierailevat kiinalaisoppilaat- ja opettajat. Keskeisiä tavoitteitamme ovat kulttuuritietoisuuden lisääminen, pohjan luominen tulevaisuuden Kiina-osaamiselle sekä suomalainen koulu, opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt, jopa mahdollisena vientituotteena.

Kuopiolaiset koululaiset ja lukiolaiset, sekä opetushenkilökunta ovat vierailleet Shanghaissa vuosittain ja vastaavasti kiinalaiset oppilaat ja opettajat ovat tehneet vierailuja kuopiolaisiin kouluihin ja perheisiin. Seuraavaksi Kuopion ja Shanghai Pudongin yhteisenä tavoitteena on tehdä yhteistyöavauksia myös varhaiskasvatuksen suuntaan ja syventää yhteistyötä ammatillisen toisen asteen koulutuksen alueella.

Kaikessa ystävyyskaupunkitoiminnassa johtoajatuksena on, että toiminnan täytyy olla hyödyksi kuopiolaisille ihmisille ja yrityksille. Yhteistyö koulutuksen, kulttuurin ja matkailun saralla, sekä yritysten uusien mahdollisuuksien avaaminen jatkuvat. Pidetään kanavia maailmalle auki, sillä kansainvälisyys on vuosi vuodelta oleellisempi osa Kuopion tulevaisuutta.


Ritva-Liisa Pohjalainen kertoo taiteestaan näyttelyn vieraille.

perjantai 25. elokuuta 2017

Koko Kuopio kasvattaa”Jos tönäisee toisen laatikkoon”, poika 4 vuotta

”Ei saa astua kengällä toisen päälle”, poika 4 vuotta

Esimerkkilauseet kertovat siitä, että jo hyvin pienet lapset osaavat varsin osuvasti sanoa, millaiset teot ovat kiusaamista. Lauseet ovat Kuopion kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmasta. Suunnitelmalla pyritään antamaan Kuopion varhaiskasvattajille arjen työväline, jolla he voivat auttaa jo alle kouluikäistä lasta kehittämään vuorovaikutustaitojaan.

Me kuopiolaiset otamme kiusaamisen vakavasti. Viesti on yksinkertainen: Ketään ei kiusata. Tärkeänä muistutuksena tästä julistimme tänään koulu- ja päiväkotirauhan Kuopion torilla. Kolmatta kertaa Kuopiossa järjestettyä koulurauhanjulistusta uudistettiin tänä vuonna tuomalla julistukseen mukaan oppimisrauha myös päiväkoteihin.

Huomioimalla päiväkodit koulurauhan julistuksessa tahdomme kiinnittää huomiota siihen, että kiusaamisen ehkäiseminen on aloitettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lapsen koulutietä. Kukaan lapsi ei synny kiusaajaksi. Lapsille on annettava sosiaalisen kanssakäymisen välineitä ja vuorovaikutustaitoja, joiden avulla he voivat selvittää ristiriidat niin, etteivät ne johda kiusaamiseen.

Valtakunnallinen koulurauha Suomeen on julistettu eilen 24.8. Lukuvuonna 2017 – 2018 koulurauhatyön teemana on "Oikeus olla ja unelmoida". Teemalla nostetaan esiin muiden huomioimisen tärkeyttä ja erilaisuuden arvostusta koulun arjessa. Nämä ovat arvokkaita asioita muistaa myös kuopiolaisissa kouluissa ja oma koulurauhanjulistuksemme auttaa pitämään ne mielessä.

Kuopion torilla järjestetty koulurauhanjulistus sekä kiitos kaveruudelle –vala on tarkoitettu kaikille lapsille ja nuorille ja se on rento ja hyväntuulinen aloitus kouluvuodelle. Se palvelee kuitenkin myös meitä aikuisia ja muistuttaa meitä vastuustamme siitä, mitä kouluissa tapahtuu ja mitä koululaiset puuhaavat koulun ulkopuolella. Tahtoisin tuoda Kuopioon sellaista ”koko kylä kasvattaa” –meininkiä, jossa jokainen tuntee vastuunsa seuraavien sukupolvien kasvattamisesta ja valistamisesta. Ja jokaisella on rohkeutta ja päättäväisyyttä puuttua silloin, kun siihen on aihetta.

Rohkeutta me kaikki tarvitsemme myös sosiaalisen median syövereissä. Kiusaaminen on valitettavasti siirtynyt sosiaalisen mediaan sitä mukaa, kuin ihmisetkin. Meidän aikuisten on omalla esimerkillämme osoitettava, että sosiaalisessa mediassa ja verkossa muutenkin pätevät samat käyttäytymissäännöt, kuin verkon ulkopuolisessakin elämässä. Kuinka voisimme olla nuoremmille sukupolville mallina, jollemme itsekään aina oikein osaa?

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Haastetaan myös me aikuiset itsemme hyvään käytökseen työelämässä, harrastuksissa ja kodin piirissä. ”Kohtele lähimmäistäsi, niin kuin haluat itseäsi kohdeltavan” on hyvä ohje tänäkin päivänä, satavuotiaassa Suomessa.

Toivotan kaikille koululaisille onnistunutta, opettavaista ja varsinkin kiusaamisesta vapaata lukuvuotta 2017 – 2018!

”Ystävä on kauneus”, tyttö 5v.
”Ystävä on sellanen, että pitää siitä kaverista. Hyvä ystävä on sellanen, että pitää siitä ihan tosi kovasti”, poika 4v.

Jarmo Pirhonen
Kuopion vs. kaupunginjohtaja 

torstai 27. heinäkuuta 2017

TOPI -tiimi iskussa jälleen!

TOPI -hanketiimi on palaillut kesälomilta ja työskentely hankkeen asiakkaiden työllistymisen edistämiseksi jatkuu jälleen tarmokkaana! Täällä TOPI -blogin puolella jatkamme edelleen hanketiimin jäsenten esittelyjä. Tällä kertaa esittelyvuorossa on Siilinjärven työntekijämme Anita:

ANITA


Kuka olet?

Olen Anita Mönkkönen. Minulla on pitkä työkokemus yksilövalmennuksesta ja erilaisista verkostomaisista kehittämishankkeista. Työkokemustani täydentää monipuolinen koulutus, joista viimeisimpänä terveystieteiden maisteriopinnot.


Mikä on tehtäväsi TOPI -tiimissä?

TOPI-tiimissä tehtävänäni on siilinjärveläisten työnhakija-asiakkaiden ohjaus, työhönvalmennus sekä työllistymisprosessien tuki ja koordinointi. Vastaan myös Siilinjärven alueen yrityspalvelujen ja työnantajasektorin kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Vastaan siis asiakkaan työllistymisprosessista aina tutustumiskäynnistä työnantajien kanssa tehtävään yhteistyöhön saakka.


Millaisella ajatuksella teet tätä työtä?

Työotteeltani olen ratkaisukeskeinen valmentaja ja kehittäjä, joka verkostoituu nopeasti. Innostun yhdessä tehdystä työstä ja vuorovaikutuksesta erilaisten ihmisten kanssa. Jokainen asiakas on oman elämänsä asiantuntija, ja nostan aina ihmiset tekemisen keskiöön. Olen luonteeltani utelias optimisti, positiivinen tsemppari. Olen kiinnostunut ja motivoitunut ihmisten ja työyhteisöjen valmentamisesta sekä hyvinvoinnin edistämisestä. Parhaat onnistumisen kokemukset tulevat, kun haastava ongelma selviää tai asiakkaat pääsevät eteenpäin tavoitteidensa mukaisesti. Olen saanut positiivista palautetta hyvästä asenteesta ihmisten sitouttamiseen ja innostamiseen sekä omien voimavarojen löytämiseen.


Miten vietät mieluiten vapaa-aikaasi?

Vapaa-ajalla mennään metsään eli harrastuksena läpi vuoden vaellus ja lenkkeily. Olen innokas oppimaan uutta, josta kertoo jatkuva opiskelu työn ohella.


Mikä on mottosi?

Mottoni voisi olla, että olen mieluummin itse tekemässä muutosta kuin odottelen sitä tapahtuvaksi.


Ja viimeiseksi: Pyysin sinua valitsemaan kuvan, joka jollakin tavalla kuvastaa sinua. Miksi valitsit juuri tämän, alla olevan, kuvan?

Valitsin tämän kuvan, koska luonnossa liikkuminen lisää hyvinvointiani. Kuva kertoo myös valmennusotteestani, jossa asiakkaan kanssa mietitään yhdessä sopivaa suuntaa eli mitä polkua kannattaisi lähteä kulkemaan. Valmentaja kulkee asiakkaan kanssa yhdessä, kunnes oikea tie löytyy.


Kuvahaun tulos haulle metsä polku