Sivut

tiistai 31. tammikuuta 2017

WHO-yhteistyöstä eväitä arkipäivän hyvinvointiinKuopion kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kuopio on kansainvälinen kaupunki ja yhteistyö yli maamme rajojen on täällä arkipäivää. Kansainvälisiltä kumppaneiltamme ja verkostoiltamme pyrimme oppimaan ja siirtämään parhaita mahdollisia toimintamalleja käytäntöön, jotta voimme kehittää omaa työtämme ja toimintaamme Kuopiossa. Tavoitteena on uutta oppimalla turvata kuopiolaisille parhaat mahdolliset edellytykset edistää omaa ja läheistensä hyvinvointia.

Yksi tärkeimmistä kansainvälisistä verkostoista Kuopion kaupungille on YK:n alainen, kansainvälinen terveysjärjestö WHO (World Health Organization). Kuopio on ollut mukana WHO:n Euroopan verkostossa vuodesta 2005 alkaen. Keskeisin toimintafoorumi WHO:n piirissä meille on eurooppalaisten kaupunkien yhteistyöverkosto, joka on toiminut vuodesta 1988 lähtien.
Verkosto toimii foorumina, jonka toimintamuotoina ovat tapaamiset ja kokemustenvaihto, yhteiset toimintapolitiikat, projektit, hankkeet ja partnerit. Kuopio edustaa Suomea WHO:n Healthy Cities –verkostossa, toinen mukana oleva suomalaiskaupunki on Turku. Määritelmän mukaan Healthy City –kaupunki on kaupunki…
  •  joka asettaa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden päätöksenteossaan keskeiselle paikalle
  • joka etsii aktiivisesti ratkaisuja asukkaiden fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja asuinympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi
  • jossa hyvinvointi on luonnollinen osa kaupungin kehittämistä

Kuopio sopii tähän määritelmään hyvin, koska kaikki mainitut kriteerit ovat meille arkipäivää. Vaihdamme kuukausittain verkostokumppaniemme kanssa tietoa ja ajatuksia teemoista, jotka koskettavat kaupungin asukkaiden hyvinvointia. Koordinaattorien tapaamisten välillä verkostossa kulkee uutiskirje, jossa verkostokaupungit voivat kertoa toisilleen omista käytännöistään ja tapahtumistaan. Näin hyviksi havaitut käytännöt voidaan paikallisesti soveltaen jalkauttaa muihinkin kaupunkeihin.

Tahdomme entisestään syventää WHO:n verkostoissa tehtävää yhteistyötä lisäämällä oppimista muilta kaupungeilta ja kertomalla aktiivisesti omista oivalluksistamme ja saavutuksistamme muille. Kuopion edustus on kutsuttu jäseneksi WHO:n political vision groupiin. Se on kahdeksasta verkostokaupunkien kaupunginjohtajista ja WHO:n asiantuntijoista koostuva ryhmä, jonka tehtävänä on valmistella uutta WHO:n terveet kaupungit –strategiaa ja tukea sen viemistä paikalliselle tasolle.

Kutsu hyvin valikoituun ryhmään on myös kunnianosoitus sille pitkäjänteiselle, korkealaatuiselle ja sitoutuneelle työlle, jolla kuopiolaiset toimijat ovat osallistuneet WHO:n kehittämistyöhön. Seuraava merkittävä tapahtuma on maaliskuussa Pecsissä Unkarissa pidettävä konfernessi, johon Kuopiosta on hyväksytty kahdeksan posteriesitystä ja kolme abstraktia suulliseen esitykseen.

Kansainväliset yhteydet ovat välttämättömiä kuopiolaisen asiantuntemuksen edelleen kehittämiselle ja uuden oppimiselle. Pidetään kanavia maailmalle auki ja hyödynnetään WHO:lta ja verkostokaupunkien asiantuntijoilta saadut opit Kuopion arkipäivässä.

Petteri Paronen