Sivut

torstai 3. joulukuuta 2015

Kuopion seudun yritysdelegaatio ShanghaissaKuopion kaupunginjohtaja
Petteri Paronen
Lokakuussa vierailin Kuopion ystävyyskaupungissa Shanghai Pudongissa Kiinassa. Matkalla oli mukana delegaatio Kuopion alueen yrityksiä, joilla on tavoitteena laajentaa liiketoimintaansa Kiinan markkinoille. Shanghai Pudongissa yritysten edustajat pääsivät tapaamaan sikäläisiä yhteistyökumppaneita, sekä hallinnon että yritysmaailman edustajia. Yritysdelegaation lisäksi mukanamme oli kuopiolaisen kulttuurin ja koulutuksen edustajia.

Vierailun tekeminen oli luontevaa, sillä Kuopiolla on ollut 2000-luvun alusta asti suhteet Shanghai Pudongiin ja monialaista yhteistyötä kaupunkiemme välillä on tehty jo yli vuosikymmenen ajan. Jotakin Kuopion arvostuksesta kertoo se, että olemme Shanghai Pudongin ainoa ystävyyskaupunki maailmalla.

Kaupunginjohtajana pyrin auttamaan yrityksiä ja yhteisöjä niiden Kiinan yhteistyön rakentamisessa toimimalla ovien avaajana ja saattamaan oikeat ihmiset yhteen johdattamalla heidät samoihin pöytiin. Kiinan yhteiskunnallinen ja taloudellinen järjestelmä toimii kovin eri tavoin, kuin länsimaalainen. Suomalaisyritykset eivät voi yksinkertaisesti lompsia tapaamaan haluamiaan ihmisiä Kiinassa. Ne löytävät sopivia verkostoja nopeammin, kun kiinalaisia kumppaneita voidaan mennä tapaamaan yhdessä julkishallinnon edustajien kanssa.

Hyvät, välittömät suhteet kaupunginhallintoon ovat äärimmäisen tärkeät, jotta tapaamiset onnistuisivat. Kun ovet on aukaistu, lounaat syöty ja teet juotu, on jatko yritysten harteilla.

Luottamus ja ystävyys rakennetaan hitaasti


Suhteet Shanghai Pudongiin on solmittu asteittain 15 vuoden aikana. Kuopiolla on toimiva ystävyyskaupunkiverkosto Euroopassa, Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa. 90-luvulla silloinen Kuopion teknologiakeskus Teknia Oy ryhtyi selvittämään mistä maailmalta löytyy voimakkaimmat tulevaisuuden kasvun alueet ja potentiaali. Lopputulema useista alueista ja kaupungeista oli Shanghai ja sen Pudongin alue.

Kuopio löysi omaan osaamiseensa sopivan kumppanin, joka tulisi olemaan vahva kasvaja ja oli rohkeasti ajoissa paikalla. Shanghailaisille tärkeää oli saada hyvä ja monipuolinen kumppani, jolla on tarjota osaamista monelta alalta. Alussa Kuopion yliopiston merkitys oli iso. Kiinalaisia kiinnosti myös Suomen hyvä sijoittuminen lukuisissa kansainvälisissä vertailuissa, kuten koululaisten koulutaitoja mittaavassa PISA-tutkimuksessa.

Ensimmäinen sopimus Teknian ja Zhangjiangin tiedepuiston välillä solmittiin 2001. Kuopio pääsi eräänlaiseksi kokeilualueeksi suunnitellun kaupungin yhteistyökumppaniksi ennen muita, tienraivaajana. Kaupungit solmivat vuonna 2012 ystävyyskaupunkisopimuksen, ja toiminta Kuopion ja Shanghai Pudongin kanssa on jatkuvasti kasvanut ja syventynyt. Kuopion kaupungin osalta toiminnan lisäys on ollut voimakasta opetuspuolella ja säilynyt hyvin aktiivisena myös kulttuuripuolella.

Kun yhteistyö kuopiolaisten ja shanghailaisten välillä laajeni, havaitsivat kumppanimme voivansa saada meidän kauttamme korkean tason osaamista moniin heidän kehityksensä keskeisiin kysymyksiin. Samoin he huomasivat, että Suomi ja Kuopio ovat lupaavia paikkoja luoda ystävyyskaupunkitoimintaa, sillä olemme luotettava ja vakaa yhteiskunta, joka pysyttelee kansainvälisen politiikan melskeiden ulkopuolella.

Yhteistyötä paikan päällä Shanghaissa hoitaa monen vuoden kokemuksella Kai Zhan, suomalaisittain Kaitsu. Näin Kuopiolla on jatkuvasti käytettävissään kiinalainen kontaktihenkilö, joka tuntee Kuopion ja kuopiolaiset pitkältä ajalta. Zhanin kautta myös Kuopion alueen yrityksillä on käytettävissään luotettavat yhteistyötahot ja kontaktit Shanghaissa. Zhan teki vierailuamme varten valtavan työn etsiessään oikeat yhteistyökumppanit sekä Kuopion hallinnon, että yritysmaailman edustajille.

 
Keskustelut käynnissä. Arkkitehtitoimisto Partanen & Lamusuon toimitusjohtaja Heikki Lamusuo (vas.) ja taiteellinen johtaja Jaana Partanen sekä Lignell & Piispasen toimitusjohtaja Harri Nylund  Suomen pääkonsulaatissa Shanghaissa. Kuvassa keskellä varakonsuli Maria Halava-Napoles ja oikealla pääkonsuli Jan Wahlberg.Kuopio hyötyy monella tavalla


Yhteistyötä Shanghai Pudongin kanssa tehdään hyvin monialaisesti. Kuopion hengen mukaisesti kaikki halukkaat osallistujat on otettu mukaan yhteistyöhön. Kuopion alueen yhteistyöverkoston Shanghai-toiminnoissa muodostavat Kuopion kaupunki, Kuopio Innovation, Itä-Suomen yliopisto (UEF), Kuopion alueen kauppakamari, Savonia-ammattikorkeakoulu ja uusimpana tulokkaana Savon koulutuskuntayhtymä (SAKKY). Lisäksi Kuopion seudun yrityksillä on arvokasta kokemusta Shanghaissa toimimisesta.

Näin monipuolinen yhteistyö ystävyyskaupunkien välillä on Suomessa poikkeuksellista. Onkin selvää, ettei Kuopion ja Shanghai Pudongin välinen yhteistyö ole enää vain tavanomaista ystävyyskaupunkitoimintaa, vaan sen varaan rakennetaan yksi kaupungin strategisista painopisteistä.

Kenties konkreettisimmillaan yhteistyö näkyy kulttuurin saralla. Vierailun yhteydessä uusitun kulttuurialan sopimuksen mukaan kaupungit esittäytyvät toistensa luona vuorovuosin erilaisin näyttelyin ja tapahtumin. Tänä vuonna Kuopion ystävyyskaupungin taiteilijat Shanghai Pudongista demonstroivat kalligrafiataitojansa yleisölle avoimessa näytöksessä perjantaina lokakuussa Kuopion Musiikkikeskuksella. Viime vuoden lokakuussa Kuopio puolestaan esittäytyi shanghailaisille Kuopio – the City of Four Seasons -valokuvanäyttelyssä.

Toinen alue, jossa tehdään tärkeää ruohonjuuritason yhteistyötä, on koulutus. Keskeisimpiä toimintamuotoja ovat olleet lyhytkestoiset opettaja- ja oppilasvaihdot. Suomalaiset ovat mm. hakeneet oppia kiinan kielen ja kulttuurin saralla, kiinalaisia taas ovat Kuopiossa kiinnostaneet esimerkiksi opetusmenetelmät. Yhteistyön vaikuttavuutta on lisännyt muun muassa se, että oppilaat ja opiskelijat ovat aina olleet perhemajoituksessa ja näin saaneet konkreettisen kosketuksen kiinalaisen lapsen ja nuoren arkeen ja elämään.

Shanghai Pudongin ja Kuopion kaupungin kouluyhteistyö alkoi vuonna 2012. Martti Ahtisaaren koululla, Hatsalan koululla ja Lyseon lukiolla on omat sisarkoulut Shanghai Pudongissa. Lokakuisen vierailumme aikana allekirjoitimme yleissivistävän koulutuksen kolmivuotisen jatkosopimuksen yhteistyön laajentamiseksi. Merkittävänä uutena osa-alueena sopimuksessa on opettajien täydennyskoulutus.


Kuopion alueen delegaatiota Shanghaissa: Kai Zhan, Jaana Partanen, Heikki Lamusuo, Timo Lampinen, Leena Auvinen, Silja Huhtiniemi. Oikealla Petteri Paronen, Pekka Vähäkangas ja Michael Claussen.

Kiinalaista ystävyyttä 


Suomalaissa ja kiinalaisissa on monia samantapaisia luonteenpiirteitä. Molemmat voivat olla alkuun hitaastilämpiäviä, sulkeutuvia ja vähän ujojakin. Mutta kun ystävyys on rakennettu, molemmat ovat luotettavia ja avoimia kumppaneita. Kiinalaisten kanssa onkin helppoa keskustella erilaisista asioista, kun ensimmäinen jää on rikottu. 

Yritysten toiminnalle on tärkeää, että tapaamiset Kiinassa on räätälöity yrityskohtaisesti. Niille hyödyllisempiä ovat muutamat, yksityiskohtiin paneutuvat tapaamiset, kuin suuri määrä yleisen tason tapaamisia. Saamieni palautteiden perusteella vaikuttaa siltä, että delegaatiossa mukana olleet yritykset olivat tyytyväisiä siihen, että yrityskohtaisissa neuvotteluissa paikalla olivat oikeat ihmiset.

Shanghai Pudongissa on tällä hetkellä käynnissä monia suuria hankkeita, joista löytyy mahdollisuuksia myös kuopiolaisille ja lähikuntien yrityksille. Erityisesti potentiaalia näyttäisi olevan mm. terveyden ja hyvinvoinnin, ympäristön ja energian, matkailun sekä designin puolella. Nämä teemat nousivat esiin lukuisissa paikallisten kanssa käymissämme keskusteluissa. Ystävyyskaupunkisuhteen avulla pääsemme avaamaan yrityksille keskusteluyhteyksiä, mutta se vaatii kuopiolaisten viranhaltijoiden mukana oloa. Kiinaan suuntaavat yritykset joutuvat tekemään hyvin paljon valmistelevaa työtä, ennen kuin varsinaista liiketoimintaa voidaan edes saada käyntiin.

Kiinalaiset osaavat osoittaa arvostustaan ja ystävyyttään tyylikkäästi. Kuopion kaupungille annettiin lahjaksi posliinivaasi, jonka kantta koristaa dzonkki, traditionaalinen kiinalaisvene. Merkillepantavaa on, että samaa lahjaa shanghailaiset antoivat G7-maiden valtionpäämiehille. Kuten muutkin kaupungin saamat arvokkaat lahjat, vaasi laitetaan näytteille lasivitriiniin kaupungintalolle. Shanghain kaupunki on myös myöntänyt Kuopion Musiikkikeskuksenjohtaja Michael Claussenille arvostetun Shanghai Magnolia Silver Award 2014-palkinnon. Palkinto tuli oikeaan osoitteeseen, Claussen on tehnyt pitkäjänteistä ja omistautunutta työtä kulttuuriyhteistyön kehittämisessä.

Kulttuuri on väline, jolla tuodaan Kuopion ja Shanghai Pudongin yhteistyössä esille, että olemme ystäviä.
 
Shanhai Pudongin siluetti


Tulevaisuutta kohti


Kun suunnittelemme tulevaa yhteistyötä Shanghai Pudongin ja muidenkin Kuopion ystävyyskaupunkien kanssa, pidämme kirkkaana mielessä kysymyksen siitä, kuinka yhteistyö saadaan hyödyttämään tavallisia kuopiolaisia asukkaita ja alueen yrityksiä. Itseäni miellyttää erityisesti se, että kuopiolaiset perheet ovat saaneet kosketuksen kiinalaisten elämään koulujen oppilasvaihdon kautta. Kun kouluyhteistyörinkiin nyt tulee kolme uutta peruskoulua Shanghai Pudongista ja heidän kanssaan yhteistyötä aloittelevat Puijonsarven, Neulamäen ja Pyörön koulut sekä Kuopion taidelukio Lumit, on yhä useammalla kuopiolaisella oppilaalla tulevaisuudessa mahdollisuus saada ottaa ensiaskelensa kansainvälisyyden polulla jo ala-asteella.

Oli hienoa huomata, miten paljon kiinalaiset arvostavat suomalaista koulutusta ja yhteistyötä kuopiolaisten koulujen kanssa. Vaikka koulumme ja koulutusjärjestelmämme ovat erilaisia, pohjimmiltaan meillä molemmilla on yhteinen tavoite: ”To help children and young people grow and learn and become decent members of society and live a happy life”.

Kävimme myös alustavaa keskustelua yhteistyökoulujemme rehtorien kanssa tulevan opettajien täydennyskoulutuksen sisällöistä. Toinen paljon kiinnostusta herättänyt konsepti oli esittelemämme innovatiivinen ”Me and my City” eli Yrityskylä, joka Kuopiossa on tarjottu kuudesluokkalaisille uudenlaisena oppimisympäristönä, jossa tutustutaan yritysten ja yhteiskunnan toimintaan käytännössä. Odotan mielenkiinnolla, mitä näistä yhteistyön siemenistä kasvaa!

Yhteistyö koulutuksen ja kulttuurin saralla, sekä yritysten uusien toimintaympäristöjen avaaminen jatkuvat. Nyt ensimmäistä kertaa kiinalaiset olivat aidosti kiinnostuneita uuden yhteistyöalueen avaamisesta matkailun saralla. 100 miljoonaa kiinalaista matkustaa ulkomaille vuosittain. Moni matkustaa Suomen kautta muualle Eurooppaan, mutta kuinka saamme edes osan heistä pysähtymään matkalla muutamaksi päiväksi Suomeen ja Kuopioon?

Toivottavasti saamme pian uusia mahdollisuuksia jatkokehittää yhteistyötämme kiinalaisten ystäviemme kanssa. Esitin vierailullamme Pudongin kuvernööri Sun Jiweille kutsun tulla pian Kuopioon. Mieleeni muistuu hänen kommenttinsa Kuopiosta muutaman vuoden takaa. ”Meillä Shanghaissa on puistoja kaupungeissa. Kuopio puolestaan on kaupunki puistossa.”

Petteri Paronen

Kuvat: Heikki Helve ja Pekka Kantanen

20 kommenttia:

 1. How To Make Casino Deposits With Bitcoin Without Using Bitcoin
  in 양주 출장안마 your account 하남 출장샵 as a Bitcoineller, so you can use 동두천 출장마사지 Bitcoin 광양 출장마사지 to deposit with it, like 김제 출장마사지 a real-money payment

  VastaaPoista
 2. This is the exact information I am been searching.
  바둑이사이트

  VastaaPoista
 3. Thanks for this blog, I really enjoyed reading your post.
  카지노

  VastaaPoista
 4. I was able to think a lot while 카지노사이트 looking at this post. I will pass this blog to many people. Definitely a good blog is very good.

  VastaaPoista
 5. Fantastic site. Lots of helpful information here
  토토

  VastaaPoista
 6. Register now, casino game lovers don't have to go far to play casino because you can play live casino online from home and it's even more exciting here. https://slotonline.org

  VastaaPoista
 7. It is very helpful and very informative article and I really learned a lot from it.

  VastaaPoista
 8. I appreciate this content, this article has been really peaked my eye.

  VastaaPoista
 9. Such an interesting topic that everyone should know this. keep posting

  VastaaPoista
 10. I am happy to helpful information here within the article. Thanks for sharing.

  VastaaPoista
 11. Theme of blog is excellent there is almost everything to read, Brilliant post.

  VastaaPoista
 12. I have read. Many readers would be interested on this site.

  VastaaPoista
 13. THANKS FOR SHARING A GREAT INFORMATION. THIS WEBSITE IS VERY NICE. THE DETAILS ON THIS BLOG ARE ******VERY IMPRESSIVE.

  VastaaPoista
 14. Playing liva acsin into the spaceman game is the right choice because this game always generates continuously, the best thing is that the slot rtp is very high so playing spaceman now rarely collides with planets. slot online

  VastaaPoista
 15. The Kuopion Seudun yritysdelegaation visited Shanghai, focusing on its development and potential for cooperation with China. They visited various areas, including Pudong's finance, Bundilla, and Yuyuan-puutarhassa. They also visited Shanghai's dynaamisesta and modernist neighbourhood, and discussed the Chinese-Suomi-yhteistyöfoorumiin. The delegation's goal was to promote China's market and foster cooperation.
  motorcycle accident attorneys near me

  VastaaPoista
 16. Kuopion and Shanghai Pudong's sustainability efforts and business delegations are crucial for the growth of the Chinese market. They aim to monitor and develop sustainable practices, ensuring the quality of services and products offered to the local market. Kuopio's commitment to sustainability is evident in its commitment to environmental and social responsibility, fostering a positive and sustainable business environment. The delegation's role is to promote sustainability and promote the development of the Chinese market, focusing on environmental, social, and design aspects. They also aim to enhance the quality of services, such as quality, efficiency, and environmental responsibility. The delegation's efforts to promote sustainability and environmental responsibility are also vital for the growth of the local market. They aim to promote innovation and cooperation among the companies, ensuring that the local market benefits from the benefits of sustainability. In conclusion, Kuopion and Shanghai Pudong's sustainability efforts and business delegations are essential for the growth of the Chinese market. Their commitment to sustainability, innovation, and environmental responsibility will contribute to the success of the company and the local community. motorcycle accident attorney near me

  VastaaPoista
 17. "Kuopion Seudun Yritysdelegaatio" facilitates business delegations in the Kuopio region, fostering networking opportunities and economic growth. Through collaborative efforts, it connects local businesses with international counterparts, promoting trade and innovation. With a focus on building strategic partnerships, the delegation aims to enhance the global presence and competitiveness of Kuopio-based enterprises.
  uncontested divorce virginia online

  VastaaPoista
 18. The business delegation from the Kuopio region showcased the innovation and entrepreneurial spirit of Finland on the global stage during their visit to Shanghai. Led by a diverse group of industry leaders and government officials, the delegation forged valuable connections and explored potential collaborations with Chinese partners. Through a series of insightful meetings, networking events, and business forums, they highlighted the region's strengths in areas such as healthcare, technology, and education. The visit not only strengthened economic ties between Kuopio and Shanghai but also fostered cultural exchange and mutual understanding, paving the way for future opportunities and growth.
  Prenup Abogado Condado de Orange

  VastaaPoista